A Day Without Cancer

A Day Without Cancer​

Δράση συμπαράστασης μέσω ενός ανοιχτού φωτογραφικού ημερολογίου στο Instagram, που θα συνεχιστεί από το Φθινόπωρο 2019.

Σύντομα περισσότερα.

ADAYWITHOUTCANCER