Φωτογραφίζοντας στο σπίτι σε καιρούς πανδημίας

  Η δράση «Φωτογραφίζω στο σπίτι» Η ιδέα προέκυψε ως άμεση ανάγκη για διατήρηση της επαφής με τους συμμετέχοντες των Εργαστηρίων Θεραπευτικής Φωτογραφίας τα οποία …