Φωτογραφίες

Εγκαίνια Έκθεσης Eyes of Light: Εστιάζοντας στη Ζωή
Παλαιοί Φούρνοι Τεχνόπολης, Μάιος 2019

Έκθεση Eyes of Light: Εστιάζοντας στη Ζωή (Ενότητα Εργαστηρίων) 
Παλαιοί Φούρνοι Τεχνόπολης, Μάιος 2019