Παρουσίαση των εργαστηρίων στην ημερίδα του ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ

22 Φεβρουαρίου 2020

Το Eyes of Light συμμετείχε στην 3η ημερίδα της συνεργαζόμενης οργάνωσης ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ “Προσεγγίσεις ολοκληρωμένης φροντίδας στον καρκίνο: Έρευνα και στρατηγικές”, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2020, στο Θέατρο Pierce του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, με μια μικρή έκθεση των εργαστηρίων θεραπευτικής φωτογραφίας.

Στην ημερίδα αναδείχτηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία της τέχνης και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, της ενσυναίσθησης, της ευγνωμοσύνης, του ανοιχτού διαλόγου και της διεπιστημονικότητας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.